środa, 6 stycznia 2016

"Ptaki Tatr i Podtatrza" Włodzimierza Cichockiego - pierwsza kompleksowa publikacja o świecie ptaków najwyższych polskich gór


Towarzyszą każdemu, kto wędruje po Tatrach, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z różnorodności gatunkowej ptaków zamieszkujących tereny Tatr i Podtatrza. Włodzimierz Cichocki, przyrodnik, ornitolog, kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, przez trzydzieści lat prowadził obserwacje ptaków. Efektem jego pracy jest kompendium, którego dotychczas brakowało w Polsce. Książka podsumowuje aktualny stan wiedzy o tatrzańskiej awifaunie i opisuje ptaki spotykane w Tatrach i na Podtatrzu w ciągu ponad 150 lat.


Włodzimierz Cichocki każdy gatunek charakteryzuje bardzo szczegółowo, wskazując nie tylko tereny występowania, tryb życia, upierzenie czy styl lotu, ale także ulubione pokarmy, zwyczaje czy cechy wyróżniające danego ptaka. I tak dowiemy się, że trzmielojad ma tępe pazury, a głuszec rzeczywiście podczas toków nie słyszy, co się wokół niego dzieje. W albumie znajdziemy również praktyczne wskazówki dotyczące budowy budek czy karmników, zasady dokarmiania ptaków zimą, a także podpowiedzi, jak w inny sposób możemy im pomagać. Opracowanie bogato zilustrowano zdjęciami ptaków w ich naturalnym środowisku. Fotografie powstały dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób, które godzinami czatowały, śledziły, wypatrywały skrzydlatych mieszkańców tych terenów.Publikację uzupełniają tabele zawierające wykaz gatunków ptaków gniazdujących w Tatrach i ich podstawową charakterystykę ze względu na obszar występowania, typ rozmieszczenia i stan zagrożenia oraz wykaz gatunków bytujących tu w okresie pozalęgowym. Autor wyraźnie rozgranicza ptaki lęgowe Tatr od gatunków lęgowych Podtatrza oraz weryfikuje dotychczasową systematykę tychże.

Album "Ptaki Tatr i Podtatrza" jest przeznaczony zarówno dla specjalistów ornitologów, osób hobbystycznie interesujących się ptakami, jak i wszystkich, których zadziwia tatrzańska przyroda.


O autorze:
Włodzimierz  Cichocki jest współtwórcą Komitetu Ochrony Orłów oraz Komitetu Ochrony Kuraków. Od 40 lat monitoruje populację podtatrzańskich bocianów, a od 30 lat tatrzańską populację pluszcza i pliszki górskiej. Prowadzi również długofalowe badania nad tutejszymi kurakami leśnymi: głuszcem i cietrzewiem. Szczególną jednak uwagę skupił na poznaniu tatrzańskich sów. Jest także współautorem pierwszej pracy o występowaniu pomurnika w Tatrach. Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym "Polskiego nazewnictwa ptaków świata" oraz "Polskiego nazewnictwa ssaków świata".

Dane książki:
Autor:       Włodzimierz Cichocki
Wydawca: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego
Wydanie: Zakopane 2015
Typ oprawy: twarda z obwolutą
Ilość stron: 421


1 komentarz:

  1. Lubię albumy przyrodnicze, zaraz po albumach architektury i muzeów. Ten, jak widać, jest bogato ilustrowany. To dobrze, bo często o niektórych zwierzętach, o tym, że występują w Polsce dowiaduję się właśnie z takich wydawnictw. O spotkaniu w naturze raczej nie ma mowy, często tylko ze zdjęć można się dowiedzieć, jak dany osobnik wygląda.
    Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń